Zbór zawsze będę ciepło wspominał...

 

Czytaj więcej: Sławomir Witkowski

Miłuj Boga -

 

"... Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, ..." (ew. Łukasza 10:27)

-Budując Wierzących-

 

"I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa" (1 Piotra 2:5)
 

-Ratując Ginących

 

"Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj" (Przyp.24.11)